THERMAIKOS - GREECE / ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ, ΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ....

Θερμαϊκός κόλπος

Thessaloniki Salonica saloniki Θεσσαλονίκη meteo - ο καιρός εικόνες - pictures

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια....

Εγώ θέλω να δω τον τόπο μου να προοδεύει, να αναπτύσσεται, να ανθίζει ....
Ξέρω ότι αν θέλει κανείς κάτι, μπορεί και να το καταφέρει. Εγώ θέλω. Ποιος ΄ςλλος θέλει;
Όσοι θέλουμε ας το προχωρήσουμε - όσοι δεν έχουν τα κότσια ας μην σταθούν εμπόδιο.
Για να έχει ανάπτυξη ένας τόπος πρέπει να κινείται η αγορά του και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αγοραστική δυνατότητα - άρα εργασία για τους πολίτες.
Ελάτε λοιπόν να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις με συνεργασία και όχι με κόντρες. Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας εξαιτίας ...ανεγκέφαλων ... και αν δεν ξεκινήσουμε από τοπικό επίπεδο τις αλλαγές δεν πρόκειται να τις δούμε σε εθνικό  ....

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Πρόσληψη 250 ατόμων με 5μηνη σύμβαση στους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Δέλτα, Χαλκηδόνας, ΩραιοκάστρουΔημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο
2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Στον Δήμο Θερμαϊκού πρόκειται να προσληφθούν 150 εργαζόμενοι και συγκεκριμένα οι εξής ειδικότητες:


-ΔΕ Τεχνιτών σιδηρών κατασκευών – συγκολλητών (Σιδηρουργοί), 3 άτομα
-ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών 3 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 άτομα
-ΔΕ Δενδροκηπουρών- Δενδροκόμων- Κηπουρών- Ανθοκόμων, 5 άτομα
-ΔΕ Φυλάκων 13 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 19άτομα
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 άτομα
-ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (οικοδομικών Εργασιών), 8 άτομα
-ΥΕ Συντηρητών – Καθαριστών, 5 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (οικοδομικών Εργασιών), 5 άτομα
-ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 6 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 άτομο
-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 1 άτομο
-ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών, 7 άτομα
-ΥΕ Οικιακών Βοηθών, 3 άτομα
-ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, 6 άομα
-ΥΕ Καθαριστών, 6 άτομα
-ΥΕ Τραπεζοκόμων, 4 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων, 2 άτομα
-ΔΕ Σχολικών Τροχονόμων, 10 άτομα
-ΔΕ Συνοδών Μεταφοράς Μαθητών, 5 άτομα
-ΔΕ Ναυαγοσωστών, 8 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 άτομα
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στο Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11814/οικ.6.2797/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.202Β/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 250 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 έως το Σάββατο 28 Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη. Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
•Δήμος Θερμαϊκού: Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδια υπάλληλος κ. Καραϊσκάκη Ζωή ώρες 08.00 – 15.00 τηλέφωνο 2392330065, έως και την Παρασκευή 27.7.2012
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 2310 534322 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.grΤα σχετικά έγγραφα και οι φόρμες υποβολής:

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Φωτιά με ...τρεις εστίες σε Περαία και Μπαξέ ....

Τρεις εστίες είχε η χτεσινή φωτιά. Δεν νομίζω να είναι κανείς τόσο αφελείς που να πιστεύει ότι άναψαν μόνες τους οι φωτιές.... Δάση δεν έχουμε για να τα κάψουν ώστε να χτίσουν.... δεν ξέρω για ποιον λόγο θα μπορούσε κανείς να κάψει χόρτα και γκόρτσα....και τα σπίτια του κόσμου ...

Περιμένουμε λοιπόν το επίσημο πόρισμα για τις αιτίες ....

Λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάστηκαν για την κατάσβεση των πυρκαγιών πιστεύω πως μιλώ εκ μέρους όλων. Για ώρες ακούγονταν οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων στην δύναμη των οποίων αργότερα προστέθηκαν και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία έκαναν πολλές πτήσεις στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την κατάσταση γεμίζοντας τις δεξαμενές τους στην θάλασσα των Νέων Επιβατών. Με κάθε τους ρίψη ο καπνός λιγόστευε.. Στην κατάσβεση συνέβαλαν και εθελοντές με ή χωρίς εξοπλισμό και μηχανήματα. Ευχαριστούμε όλους για τις προσπάθειές τους.

Η επόμενη μέρα; Μαύρη απελπισία. Όλα τριγύρω μαύρα, καμμένα.Ποιος θα προστατέψει την φύση από το τερατούργημά της, τον άνθρωπο, που θα σπεύσει να αποτελειώσει ότι άφησε η φωτιά; Ποιος θα προστατεύσει τα καμμένα δέντρα από τα αλυσσοπρίονα ; Μπας και πετάξουν κανένα κλωναράκι και ξαναζωντανέψουν; Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γλυτώσουν. Εδώ "θέρισαν" τα χλωρά τον περασμένο χειμώνα θα τους ξεφύγουν τα καμμένα;

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

των φρονίμων τα παιδιά, πριν ... διψάσουν ενεργούν....

Προβλήματα υδροδότησης στην Άνω Περαία - Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι !!!

από τον ακτιβιστή

Θα ηταν ενδιαφερον να κανετε ενα μικρο ρεπορταζ για την διακοπη υδροδοτησης στην Ανω Περαια, στα σπιτια που βρισκονται επι τις Ολυμπιαδος-Σμυρνης-Νικης-Κυπρου(δε ξερω αν υπαρχει κ σε αλλα οικοδομικα τετραγωνα παρομοιο προβλημα).
Το νερο κοπηκε χθες το απογευμα περιπου στις πεντε η ωρα. Επανηλθε για λιγο το ξημερωμα(γυρω στις εξι το πρωι) και σταματησε ξανα. Εκτοτε, μεχρι αυτη την ωρα(16:45) παραμενουμε χωρις νερο πολλες οικογενειες.
Το ιδιο πραγμα ειχε συμβει και την προηγουμενη εβδομαδα.

Περιμενω να ενημερωθειτε κ να μας ενημερωσετε αμεσα, διοτι ο δημος αδρανει να βγαλει μια ανακοινωση.
Ειναι κριμα να κανουμε καταγγελια και να φωναζουμε τον εισαγγελεα για την ελλειψη νερου διχως προειδοποιηση απο τον Δημο και την ΕΥΑΘ. Ηδη πολλοι γειτονες σκεφτονται να κινηθουμε ομαδικα μεσω νομικων διοτι εχουμε εξοργιστει(ειδικα οσοι εχουν παιδια).

Ενας δημοτης.

Ακτιβιστής: Οι πρώτες πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν την καταγγελία και αναφέρουν ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα που οφείλεται στην ελλειμματική παροχή νερού. Επιβεβαιώνεται ότι δεν επαρκούν οι γεωτρήσεις. Με μια νέα γεώτρηση επιχειρείται να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα. Μέχρι να γίνει αυτό υπάρχει φόβος ότι οι διακοπές θα συνεχιστούν.
Κάποτε θα πρέπει με μακρόπνοους σχεδιασμούς και προγράμματα ΕΣΠΑ να δοθεί οριστική λύση. Τι καλά θα ήταν αν τα 2.805.500, και ενδεχόμενα πολλαπλάσια ποσά, δινόταν για την αποκατάσταση των χρονίων ζητημάτων της υδροδότησης και της καθαριότητας;

Σχετικές αναρτήσεις:

Όταν λεφτά υπάρχουν ....και σπαταλιούνται.